logo nbf

Det har kommet en endring på datoene for 2 mesterskap som vi har informert om tidligere.

EGP – Romania har endret dato fra 22-26 august til 16-20 mai

EM Felt, Mokrice Catez har endret dato fra 5-9 september til 22-26 august
Siste frist for å melde seg for internasjonal deltagelse og egenfinansiering for dette arrangementet endres fra 1 juni til 21 mai.