logo nbfVi gjør oppmerksom på at administrasjonen tar ut ferie i juli, slik at ev. henvendelser må skje i løpet av juni – eller i august.