logo nbfJan Roger Skyttesæter er ansatt som ny generalsekretær med tiltredelse 01.03.2018. Det er besluttet at fremtidige generalsekretærer skal ansettes på åremål. Jan Roger er ansatt i en åremålsperiode på 6 år. Åremålet kan forlenges med inntil 3 år dersom begge parter ønsker det.

 

Med vennlig hilsen
Norges Bueskytterforbund

Steinar Risinggård
President

Vedlegg:
FilStørrelseSist endret
Last ned denne filen (Kunngjøring av ansettelse av ny generalsekretær.pdf)Kunngjøring av ansettelse av ny generalsekretær.pdf118 kB19. sep 2017