nbf32 Regelverk B er nå oppdatert etter Tinget 2018. Dere finner det oppdaterte regelverket under Regler og Retningslinjer.