nbf32Protokoll fra styremøte 15 september er nå godkjent.

Vedlagt ligger;

  • Styreprotokoll nr 2/18
  • Prosjektregnskap august 18
  • Prognosejustering august 18
  • Referat sportsutvalgsmøte nr 1/18