nbf32

Norges Idrettsforbund (NIF) har gjort noe om på denne ordningen. 

Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 blir onsdag 6. februar 2019.

Det vil bli sendt ut informasjon direkte til klubbene fra NIF.

Søknadsfristen er satt til 6 februar 2019 med utbetaling i løpet av mars 2019.

Klubber som søker om utstyr må samtidig sende inn kvitteringene samtidig for dette utstyret.

Når søknads- og tildelingsprosessen er ferdig, tildeles midlene rett ut til søkerklubbene.

Det kan søkes om følgende utstyr (godkjent av NIF)

  • Pilfangernett
  • Skytematter
  • Øvingsbuer
  • Elektronisk utstyr for tidskontroll
  • Resultatanvisningsplater