WAHjemmeside På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. 

Les mer om saken på NIF sin hjemmeside her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet---all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/

 

Bueskytterforbundet oppfordrer alle klubber og skyttere til å følge dette.