Uttak til årets Felt EM skal skje 21.mai, men det er ikke søkt om approbasjon til noen feltstevner før denne datoen.

UK ønsker derfor at det blir arrangert noen feltstevner før 21. mai 2017.
Kanskje din klubb kan arrangere ett feltstevne tidlig på sesongen?