World Archery sølv plakett til Eva Thesen

Spillselskaper på nettet

Forbundskontoret stengt

Innendørsstevner for uttak

HM Kongens pokal – for få deltakere

Uttak - VM 3D

Til våre dommere

10 på topp FITA - senior 2013

10 på topp 720 Runden - senior 2013

10 på topp FITA - rekrutt 2013