listerFra styremøteprotokoll etter møtet 25-26/3 fremkommer følgende vedtak om utlendingers mulighet til å sette norske rekorder:

Vedtak:
Et enstemmig Styre legger samme bestemmelse til grunn for rekorder som for deltakelse ved norske mesterskap (krav om botid).
Bestemmelsen gjelder fra 27/3 for å unngå at bestemmelsen får tilbakevirkende kraft.

Bestemmelsens endelige ordlyd vil fremkomme i regelverk B om kort tid.