logo nbfForbundsstyret har vedtatt en mindre regelendring vedr. utstyr for buejegere – for å skille litt bedre mellom vanlig oppsett for compound og oppsett for buejegere;

Endringen gjelder stabilisatorer, der man i buejegerklassen nå ikke lenger kan ha stabilisatorsystemer som til sammen overskrider en lengde på 35 cm.

Regelen er bare relevant for jaktskyting (3D).