Under NBF's Ting i Molde ble det utdelt en brosjyre vedr. ArenaSalg.

Det ble etterlyst en prisliste. Vedlagt følger de nødvendige opplysningene....

Info brev

Brosjyre - ArenaSalg (4 mb)

Prisliste