NBFTrener 1, og oppdatering trener 1 som avholdes i perioden 24 – 26. oktober er fulltegnet.

Det er veldig hyggelig å registrere at hele 31 personer er påmeldt da påmeldingsfristen 1. september var over.


Vi vil vurdere fortløpende når vi igjen skal sette opp trener 1 kurs, men henstiller alle klubber til å gjennomføre aktivitetslederkurs utover høsten, slik at grunnlaget for å ta det neste kurset er tilstede.