Jan Askeland har vært på kurs i regi av World Archery Europe for å kvalifisere seg som World Archery sertifisert kurslærer Nivå 1.

Gjenstående arbeid for Jan er å arrangere et Trener 1 – kurs etter World Archery’s mal. Dette kurset avviker en god del fra vår trenerløype ved at det går over vesentlig lenger tid.
Vi har derfor gitt Jan mulighet til å arrangere kurset i sitt nærområde. 
Kurset Jan har deltatt på ble arrangert i Athen, Hellas med deltakere fra hele Europa. Man kan trygt si at det er gått grundig til verks i undervisningen med program fra morgen til kveld i ti dager.
Kurset er rettet mot utvikling av trenere på Nivå 1 på grunnlag av World Archery - Coacing Manual. Som nok mange kjenner til er det dette verket som ligger til grunn for vår egen Trenerløype innen den bueskytterspesifikke delen, ikke uten grunn. World Archerys Coching Manual Level 1 og Level 2 går virkelig i dybden på teknikk, pedagogikk og fysiologi samtidig med at det er kapitler for alle skyteformer og divisjoner.

I tillegg til å få økt kompetanse inn i trenerutvalget ønsket vi å få en oversikt over hvordan vår egen trenerutdanning kan få en offisiell godkjenning hos World Archery. Dette vil bli en av oppgavene våre i løpet av neste Ting-periode.

Når vi ble gjort oppmerksom på kurset fra WAE var det helt naturlig at det var Jan som burde delta fra Norge (1 deltaker fra hvert land ble sterkt subsidiert). Jeg tror nok ingen i Norge kjenner WA’s trenermanualer bedre enn ham, som gjennom en formidabel innsats har oversatt Trenerhåndbok - Nivå 1 til norsk.

Så vil jeg avslutningsvis ønske Jan lykke til med den praktiske gjennomføringen av siste del og takke for en stor innsats i trenerutviklingen gjennom mange år.

Ken Henry Tesaker
Ansvarlig for trenerutvikling
Norges Bueskytterforbund