Nina StanderholenNina Standerholen og Ola Klåpbakken var det norske innslaget på dagens eliminasjonsrunder. De var blant de 16 beste i sin klasse som hadde gått videre fra kvalifiseringen. Nina ble nr. 8 i første eliminasjonsrunde, som gjorde at hun også fikk skyte i andre eliminasjonsrunde.

I den andre eliminasjonsrunde ble det også stopp for Nina, hun ble til slutt nr. 8.

Ola ble nr. 13 i eliminasjonsrunden og dermed ikke blant de 8 som fikk skyte 2 runde.

De andre norske gikk ikke videre fra kvalifiseringen.