WA NorwayDet er tidligere publisert informasjon angående uttak til internasjonale mesterskap i 2013, UK ønsker å komme med ytterligere informasjon slik at misforståelse kan unngås. I oktober ble kravene for de ulike mesterskapene publisert i denne artikkelen. Og for 3D er det søkt etter en arrangør til et uttaksstevne 8. september.


VM Skive avholdes i Antalya (Tyrkia) i perioden 29. september – 6. oktober

Her skulle UK komme med en liste over hvilke stevner som er med å telle i uttaket.

Alle stevner som er av samme runde som i VM er med å telle som uttak. For Recurve vil det si FITA 1440 (eller 1/2 FITA). For Compound vil det si 720 runden (50m). Skytterne må ha skutt over kavet minst 2 ganger.

 

VM Skive for Ungdom avholdes i Wuxi (Kina) i perioden 13. – 20. oktober.

For ungdommen er også alle stevnene som er av samme runde som i VM med å telle som uttak.

 

EM Felt avholdes i perioden 27. august – 31. august i Terni (Italia)

I første rekke vil resultatet fra Oslo Open bli lagt til grunn for uttak.

 

VM 3D avholdes i perioden 8. – 12. oktober i Sassari (Italia)

Her skulle UK velge et stevne før 1. september som skal brukes til amerikansk uttak. Her har UK valgt å «etterlyse» en arrangør til 8. september som skal brukes til amerikansk uttak. Det er komme inn 4 søknader, og disse er til vurdering i Forbundet, og arrangøren vil forhåpentligvis bli valgt innen rimelig kort tid.
(Styret i Forbundet har på sitt møte 25/5 valgt Larvik BS/Tønsberg OB sitt stevne den 8. september som stevne for endelig uttak)

UK ønsker da å presisere at alle som klarer kravet minst 2 ganger innen 1. september er med på uttaket. Uttaksstevnet som blir arrangert 8. september blir åpent for alle, men UK vurderer kun de som inne 1. september har klart kravet minst 2 ganger. Og det er kun stevner hvor det skytes 2 piler per mål som teller.

UK oppdaterer denne siden med navnene på de som har klart kravet minst 2 ganger.