I semifinalen ble det forholdvis «enkelt», Nina Standerholen fra Laugen vant 32-15 over spanske Jimenez. Nina hadde klart høyeste poengscore av alle i semifinalen, er det lov å håpe på en gjentagelse? Finalen skytes etter planen kl 14:15 i dag

Nina etter semi