em-3d-logoKravene til EM 3D er endelig klare. Tinget 2014 endret på kravene og etter diskusjoner med grenlender Mats Inge Smørdal Ericsson setter UK følgende krav:

 

    • Kravet må oppnås minst 3 ganger for at skytter skal anses kvalifisert, de 3 beste resultatene teller.
    • Kravet baseres på snitt per pil, dvs. at stevner i Sverige også ville kunne telle. (Skytterne må selv sørge for at resultatlistene fra stevner i utlandet kommer NBF i hende innen fristen.)
    • Alle stevner fra sesongstart er med å telle
    • Kravene må være oppnådd innen 1. august
 

Damer

Herrer

Compound

8,85

10,09

Barebow

7,55

8,75

Instinktiv

5,94

7,9

Langbue

5,56

7,3