em-3d-logoUttaket til EM 3D er tidligere offentliggjort gjennom e-post til klubbene.  Bl.a. på grunn av forfall er det gjort et par endringer.  

Laget vil bestå av følgende skyttere:

Damer langbue:
Iris Finnøy, Harøy IL (annen finansiering)

Herrer langbue:
Ove Erdal, Hardanger BK 
Per Ivar Pahlm, Bergen BS
Stein Anzjøn, Klepp BS

Herrer instinkt:
Roar A. Pedersen, Laugen BK
Ola Klåpbakken, Laugen BK  (annen finansiering)
Nils Røsok, Harøy IL (annen finansiering)

Herrer compound: 
Eddie Øyen, Lillestrøm & OB
Eivind Lie, SK Vidar (annen finansiering)

Lagledere
Mats I. Smørdal Ericsson
Tove M. Michaelsen