Tinget 2014 vedtok at det skulle settes av midler på budsjettet til deltakelse ved World Cup – en mulighet som skulle være åpen for alle, og med det formål å oppnå en topplassering i denne verdenscupen.

I den anledning har Styret vedtatt følgende:

a) Det gis tilbud om World Cup-deltakelse til to personer, én i compound og én i recurve. Tilbudet gjelder to World Cup’er i 2015; Shanghai og Antalya.
Dersom man etter disse to konkurranser ligger an til en mulig World Cup-finale, gis tilbud om ytterligere én World Cup-deltakelse.

b) Det konkurreres om disse to plassene ved Krystallstevnet (innendørs i Stavanger – på 70m/50m runde).
Den beste i hver divisjon får tilbudet.
Dersom denne ikke ønsker/har anledning til deltakelse, blir tilbudet trukket inn. (Ingen reserver – da bruken av midlene er ment for «den beste» - pga stramt budsjett). Midlene vil da bli overført til annen post.

c) Så vel damer som herrer konkurrerer om dette tilbudet.
Dette gjøres ved at damer recurve får et påslag til sitt resultat (som ganges med 1,02) og damer compund får et påslag på sitt resultat (som ganges med 1,03).

Påslaget er beregnet ut fra de 8 beste i hver klasse i seneste relevante mesterskap (VM 2013 for compound og EM 2014 for recurve). Gjennomsnittsforskjellen mellom menn og kvinner var: Compound 22p. og Recurve 15p.