Da vi har en rekke innendørsstevner på 18m med kun 30 piler (med eller uten finaler), vil også disse stevnene telle med i forhold til uttakskravene. UK vil her doble resultatet for sammenligningens skyld.