Satsingsgrupper og evaluering

I oktober hvert år blir det foretatt en evaluering av satsingsgruppene våre. Vi mottar stadig spørsmål om hvordan denne evalueringen foregår, og jeg vil derfor benytte anledningen til å forklare hvordan vi jobber.

I utgangspunktet er det Sportsutvalget som foretar alle evalueringer, men pga inhabilitet har Sportsutvalget valgt å legge evalueringen av 2012-gruppen til UK (på samme måte som inntak til 2012-gruppen i fjor da den ble etablert).

På forhånd har de enkelte medlemmer i sportsutvalget (og UK) brukt mye tid på forberedelser, slik at vi stiller med et godt utgangspunkt for å kunne foreta en slik evaluering. Evaluering blir foretatt av ungdomsgruppen, 2012-gruppen + at vi ser på hvilket tilbud som skal gis til de beste skytteren som ikke kommer inn under noen satsingsgrupper, og hvem som kommer inn under dette begrepet.

Vi har en del kriterier som vi legger til grunn ved evaluering av gruppene:

 • Treningsinnsats – rapportering

  1. Vi ser på balanse i treningsarbeidet

  2. Vi vurderer generell treningsmengde

  3. Rapportering etter avtale

 • Prestasjon

  1. Vi betrakter resultater (plasseringer og poeng).

  2. Konkurranseaktivitet

 • Bidrag innad i gruppa

  1. Deltakelse på samlinger og eventuelle matchinger

  2. Motivasjon

Med så klart definerte kriterier ser det kanskje enkelt ut, men det er det ikke. Vi evaluerer de som det siste året har vært innenfor satsingsgruppene. Samtidig som nye kandidater skal vurderes både ut fra egne prestasjoner og mot de som allerede er i gruppen. Dessuten er ikke verden kun sort/hvit. Kriteriene veies også ulikt i forhold til hvilken gruppe det er snakk om. Det er ikke slik at 16-17 åring som trener strukturert og er under god veiledning, blir ”kastet” ut av ungdomsgruppen etter et år uten resultatmessig fremgang. Nei, her må vi se resultatmessig utvikling i et litt lenger perspektiv. Vi vet jo at dersom de unge legger ned tiltrekkelig trening og har langsiktige mål vil dette gi uttelling. Det betyr at vi for de yngste nesten er mer opptatt av struktur og treningsvilje, enn resultatmessige prestasjoner - selv om de i løpet av et par år også må få en utvikling i form av resultater.

For de mer etablerte og 2012-gruppen vil resultater vektlegges vesentlig mer. I etterkant av en evaluering vil det alltid bli reaksjoner, men jeg kan forsikre dere om at vi som er involvert i dette arbeidet gjør det så samvittighetsfullt som mulig. Vi ønsker at de midler som øremerkes til satsingsformål blir brukt på best mulig måte, og at de aktuelle utøverne forstår at det til syvende og sist er deres eget ansvar å ta hånd om sin egen utvikling – vi kan bare være bidragsytere og motivatorer.

Lykke til!

Vigdis S. Landskaug