Ny runde i VM – vil FITA-runden overleve?

I forbindelse med FITA-kongressen som ble avholdt i Korea lå det en rekke forslag på bordet. Generalsekretæren vil gå mer inn på disse, men jeg ønsker å rette oppmerksomheten mot ett av dem. Ny kvalifiseringsrunde i VM og ny form for matchskyting. Endelig utforming er overlatt styret i FITA, men det er vedtatt at matchskytingen i dagens form utgår. Slik det nå ligger an til vil innledende runde for recurveskyttere bli 70-meters runde, mens man for compound går inn for å skyte 72 piler på 50 meter. All matchskyting blir utformet som sett-skyting. (2 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort - pr serie). Dette er gjort for å øke sikkerheten for at et dårlig skudd ikke skal ødelegge spenningen i en match allerede i starten. I tillegg vil de beste 8 skytterne fra innledende runde ha ”walk over” i de to første match-rundene. Dette er gjort for å ”beskytte” de beste og sikre kvalitet i de siste rundene. Vi kan se klare fordeler med dette, men samtidig blir det enda vanskeligere for de nest beste til å krabbe oppover på listen gjennom noen gode matcher – det er jo også et av spenningsmomentene

For ytterligere å skille mellom recurve og compound vil sett-skyting for recurve skje etter poeng pr serie, mens compound vil få ”hit or miss” skiver. Disse nye ”hit or miss” skivene vil ikke bli klare før i 2011, slik at i 2010 vil begge divisjonene skyte etter de samme reglene.

2010 vil bli et prøveår og det vil bli spennende å se hvordan dette fungerer i praksis. Endelig konklusjon vil nok ikke bli trukket før ut på høsten neste år.

Uansett ser det nå ut til at FITA-runden vil forsvinne fra VM og World Cup, og det er jo med et visst vemod for oss som er flasket opp med bueskyting fra 60- 70- og 80-tallet. Den gangen var det bare FITA-runden som gjaldt for skiveskyting utendørs. Søndagsstevner var ensbetydende med full FITA-runde. I NM og VM var det dobbel FITA-runde, 288 tellende piler før vi kunne kåre en mester. Vi beveger oss nå over i en retning der alt skal gå fortere og fortere, færre piler og kortere avstander. At man går vekk fra en innledende runde som inneholder fire forskjellige avstander, for så å skyte matcher på én avstand kan jo virke fornuftig, men jeg håper likevel at fremtidige generasjoner bueskyttere vil få oppleve utfordringen det er å skyte en full FITA-runde. Så ut fra mitt ståsted håper jeg at de klubber som har planlagt stevner med full FITA-runde til neste sommer, fremdeles holder på opprinnelige planer. Hvor mye av de nye skytereglene som umiddelbart skal tas i bruk i Norge er opp til Tinget å bestemme, personlig heller jeg til den oppfatningen at vi ikke bør kaste oss inn i endringene før prøveåret er over og vi kan se på erfaringene internasjonalt.

Men husk - uavhengig av konkurranseform vinner den som er best den dagen, lykke til alle sammen!

 

Vigdis