Jeg har mottatt noen spørsmål vedrørende en nyhet som ble lagt ut på nettet i november om at Bueskytterforbundet har meldt seg inn i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).

Noen har spurt om det betyr at vi tar sikte på å melde oss ut av Norges Idrettsforbund (NIF). Det gjør vi ikke. Imidlertid er det et omforent ønske at særforbundene skal få bestemme mer i norsk idrett enn det som er tilfelle i dag. Idrettstinget er norsk idretts høyeste beslutningsmyndighet, og her sitter særforbundene og idrettskretsene med like mange stemmer, i tillegg har Idrettsstyret en del stemmer. Fordelingsnøkkelen har vært den samme siden vi hadde 20 særforbund – mot dagens 56. Det betyr at selv om alle særforbundene (de som har ansvar for aktiviteten) er enig om en endring, kan vi alene ikke få gjennomført denne da det krever 2/3 flertall. Det er denne fordelingen av stemmer som SFF jobber for å få endret. Dette har vært tatt opp flere ganger de siste årene, men uten resultat. Det er for å legge mer press bak endringsønsket gjennom å fremstå mer samlet at SFF nå er etablert.

I første omgang er dette kun en interesseorganisasjon som skal jobbe for å få en mer demokratisk styring av idretten - i tillegg til enkelte andre oppgaver av administrativ karakter på vegne av oss alle. Dersom SFF ikke får gjennomslag for sine synspunkter og vi går gjennom Idrettstinget i 2011 uten å bli hørt, vil andre tiltak bli vurdert.

Dette er imidlertid langt frem og vi håper at vi aldri behøver å ta stilling til om det blir nødvendig å danne et nytt idrettsforbund. Dersom det likevel skulle bli nødvendig å ta stilling til dette, må vi sikre at det er et samlet bueskytter-Norge som står bak den endelige beslutningen.

Så er det noen som spør om hvilke idretter som er med i SFF. Til det kan vi si at det foreløpig er ca 80 % av alle særforbundene, herunder flere av de store forbundene som fotball, håndball og ski. Det er også et viktig poeng at selv om ikke absolutt alle forbundene er med i SFF, så er alle enige om målsettingen om å endre sammensetningen på Idrettstinget.

Da gjenstår det bare, på vegne av hele forbundsstyret, å takke for i år og ønske dere alle

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Vigdis