”Tåpelige” regler og ”dårlige” beslutninger?

Det skjer innimellom at vi i forbundsstyret må ta beslutninger, eller gå ut med opplysninger, som skytterne ikke liker. Siste eksempelet er diskusjonen om wraps på piler av 23-dimensjon. Her opplyste vi at enkelte av disse pilene med wraps kunne overskride den tillatte diameteren på 9,3mm.  Det virker som om noen tror at dette er noe som NBFs styre eller ansatte bringer opp for å lage problemer.  Faktum er at denne diskusjonen startet internasjonalt før vi gikk ut med informasjonen. Det norske regelverket bygger direkte på FITAs regelverk. Når det gjelder utstyr er vi nødt til å benytte de samme reglene for å kunne skape rettferdige forhold mellom konkurranser arrangert i Norge, og sammenlignet med konkurranser i andre land. Vi skylder også våre skyttere å gå ut med slik informasjon for å forhindre problemer på stevner. Det må da være mye bedre å få ryddet opp før det oppstår problemer?  Vi må også for all del unngå at våre skyttere får problemer med utstyret når de skal delta på internasjonale stevner. Det er ikke den beste starten på et internasjonalt mesterskap dersom man kvelden/natta før konkurransen sitter oppe for å fjære om piler etter at wrapsen er fjernet.

Et annet eksempel er ny kadett- og junioralder. Det har vært en del henvendelser fordi noen mener at vi skulle innført de nye reglene samtidig som FITA, dvs fra 1. januar 2010. Men i våre øyne er det ikke bare å flytte aldersgrenser, vi må også vurdere konsekvensene. Når det gjelder kadettalderen ble den for noen år siden utvidet med ett år, og hvis vi skulle utvidet den ytterligere ett år, ville det få store konsekvenser for de yngste kadettene. Forbundsstyret finner det i utgangspunktet urimelig at en som ble 13 år i slutten av 2009 skal konkurrere mot skyttere som ble 17 år i januar 2010. Det er store fysiske forskjeller i disse aldersklassene. Derfor legger forbundsstyret fram et forslag til Tinget hvor vi prøver å ivareta våre yngste skyttere, både når det gjelder klasser og avstander. Så er det opp til Tinget i april å bestemme den endelige klassestrukturen.
 
Vi som sitter i forbundsstyret ble vel i utgangspunktet valgt fordi folk hadde tillit til at vi var rimelige fornuftige. Men noen ganger må jeg si at jeg lurer på når den tilliten ble borte. Uansett; vi gjør så godt vi kan for å legge til rette for våre skyttere, både i konkurranser hjemme på berget og deltakelse internasjonalt. Og for å unngå misforståelser i fremtiden skal vi forsøke å bli bedre på å gi bakgrunn for våre beslutninger.

Min oppfordring til klubbene er at de møter på Tinget og bruker sin stemmerett. På den måten blir alle delaktig i de beslutninger som tas, og er med på å forme norsk bueskyting.