Nordisk samarbeid

 En gang i året samles representanter fra bueskytterforbundene i Sverige, Danmark, Færøyene og Norge for å utveksle erfaringer og se på mulige samarbeidsområder. Finland er også invitert med, men har foreløpig ikke prioritert disse møtene.

I år ble møtet avholdt helgen 20. – 21. februar i Gøteborg. Det var sannsynligvis den dagen med dårligste kjøreforhold denne vinteren, slik at møtet ble litt kortere enn planlagt. Faktisk var det bare de som bodde i Gøteborg og de norske representantene som kom tidsnok. Grunnen til at vi rakk frem var at det var så dårlig måkt på E6 at vi ikke hadde mulighet til å kjøre av veien for å snu – eller ta en pause.

 De viktigste punktene som ble gjennomgått gjaldt alle sammen ungdomssiden. Det er her vi ser de største samarbeidsmulighetene.

Når det gjelder Nordisk ungdomsmesterskap (NUM) ble det enighet om å utvide aldersgrensene slik at vi følger de internasjonale reglene for junior og kadett. På forhånd hadde de enkelte forbund sett på hvordan de ønsker klassestrukturen i sine land. Det viste seg at Danmark og Norge hadde identiske forslag, og det var denne klasseinndelingen som vil bli gjeldene i NUM fra og med 2010:

FITA junior: fra det kalenderåret man fyller 18 og ut det kalenderåret man fyller 20

FITA kadett: fra det kalenderåret man fyller 16 og ut det kalenderåret man fyller 17

Kadett: ut det kalenderåret man fyller 15

Ellers var det en lang diskusjon om vi fremdeles skal beholde felt-skyting i NUM. Norge og Sverige hadde i utgangspunktet er sterkt ønske om å fortsette en rotasjon, hvor felt og skive skytes annet hvert år. Danmark har imidlertid nedprioritert feltskyting helt og vil ikke gi støtte til dette, og Færøyene har ikke feltskyting. Hvis vi ser på deltakerantallet er det ingen tvil om hva som trekker flest ungdommer. Det er mer enn dobbelt så mange deltakere på skive-NUM i forhold til felt. Det betyr at det også økonomisk er vanskeligere å arrangere feltmesterskap. Vi ønsker at NUM skal være en massemønstring som flest mulig finner utbytte av å delta på, og med den bakgrunn måtte vi med litt tungt hjerte stemme for at NUM nå går over til å arrangeres bare på skive.

Siste punktet som vi ble enige om på juniorsiden, var at vi skal ha en felles samling en gang i året. Ut fra terminlisten fant vi det mest gunstig å legge denne til novembermåned. Første gang vi skal ha felles ungdomssamling blir november 2010, i Gøteborgsområdet. Deretter vil det gå på omgang mellom Danmark, Norge og Sverige å stå for dette arrangementet. Vi håper dette vil være en inspirasjon for de ungdommene som får mulighet til å delta.