Ting eller ikke Ting!

Helgen før Tinget skulle avholdes fulgte jeg nøye med på lønnsforhandlingene for hotellbransjen. Mandag kunne jeg puste lettet ut, ingen streik og vi kunne avholde Tinget. Trodde jeg. Men det var før vulkanen på Island begynte å røre på seg. På torsdag ble det klart at det kunne bli problemer med flytrafikken noen dager eller uker fremover. Vi begynte straks å vurdere hvilke alternativer vi hadde.

  1. Vi kunne la Tinget gå sin gang uten spesielle tiltak.
  2. Vi kunne sende oppfordringer til flest mulige tingdelegater om å snu seg rundt å finne alternativ transport.
  3. Vi kunne utsette Tinget.

Siden Tinget 2010 er lagt sentralt på Østlandsområdet betyr det at en stor del av tingdelegatene hadde mulighet til å kjøre bil – eventuelt ta tog. Det ville kanskje medført fravær på jobben på fredag, men ville likevel vært mulig for de fleste. Men hva så med de som ikke har denne muligheten? Skal vi utelukke en landsdel når vi ikke har andre muligheter?

Økonomien var også et punkt som måtte vurderes. Vår generalsekretær sjekket ut med hotellet, mot et mindre gebyr fikk vi utsatt hele arrangementet. Altså var denne bekymringen ryddet av veien.

Ut fra en helhetsvurdering tok Forbundsstyret beslutningen om at det var mest riktig at ALLE som var påmeldt til Tinget, skulle ha mulighet for å delta, uavhengig av hvor de bor i landet. Det er slik et demokrati må virke. Vi valgte derfor å utsette Tinget.

Jeg har til dags dato ikke mottatt en eneste negativ henvendelse på den beslutningen vi tok, og tolker det dit hen at dette var en beslutning som hele bueskytter-Norge støtter opp om.

Så ses vi på Tinget i oktober!