Balansegang mellom internasjonale regler og norske tilpasninger

Jeg har også tidligere vært innom dette temaet, men ønsker igjen å gi litt informasjon. Bakgrunn for dette er innspill får jeg direkte fra skyttere og fra ytringer som kommer på vårt forum.

Nå er det slik at våre regler bygger på det internasjonale regelverket, men på enkelte områder kan det åpnes for nasjonale tilpasninger. Det vi kan gjøre tilpasninger på, er områder som ikke har betydning utenfor landets grenser. Et eksempel på tilpasning er at vi i Norge gir tidskompensasjon ved utstyrsfeil ved finaleskyting i norske mesterskap, selv om det internasjonalt ikke under noen omstendigheter gis tidskompensasjon dersom det oppstår en utstyrsfeil under matchskyting. Bakgrunnen er at vi ønsker at NM skal være en massemønstring, og de færreste som stiller på NM, har med seg dobbelt sett med buer. Hvordan vi håndterer dette er uten betydning for andre land.

En helt annen sak er å gjøre endringer for eksempel på tillatt utstyr, skytetid, skyterytme eller toleransegrenser for avstand etc. At alle land tilknyttet FITA følger det internasjonale regelverket gjør at det, så langt det er mulig, blir like forhold mellom konkurranser uansett hvor de er skutt. Derfor er det også mulig å foreta direkte sammenligninger av resultater skutt rundt om i verden. Det gjør det også enklere/gir trygghet for skyttere som deltar i konkurranser andre steder i verden. Dette gjelder både ved deltakelse på internasjonale mesterskap, og når noen skyttere tar en tur over til Sverige eller Danmark, selv om det sikkert også er enkelte mindre tilpasninger for rene nasjonale stevner i andre land, på lik linje med i Norge.

For et par år siden satte en av våre compoundskyttere europeisk rekord på stjernestevnet på Akkerhaugen. Stjernestevner MÅ arrangeres i henhold til internasjonale regler, ellers hadde for eksempel ikke denne rekorden blitt godkjent. Og det er vel ikke en slik situasjon vi ønsker?

For compound, recurve og barebow har dette vært ivaretatt gjennom mange år. Det gjenstår imidlertid en del utfordringer for det vi i Norge kaller trad-klassen. Her har vi foreløpig ingen harmonisering av vårt regelverk mot det internasjonale 3D regelverket, som for øvrig er i stadig endring (men her settes det heller ikke internasjonale rekorder). Deltakelse i 3D EM har gjort at det har kommet opp noen problemstillinger, og synliggjort at vårt regelverk foreløpig ikke er godt nok. Det er derfor satt i gang et arbeid med å gjennomgå dette. Men her er det viktig å huske at vi har klassen ”tradisjonell” også for skive og felt, noe som ikke er tilfelle internasjonalt for langbue/instinktivklassen. Det internasjonale 3D regelverket er oversatt og publisert på våre nettsider, slik at de som er interessert kan sette seg inn i det.

Jeg håper alle har forståelse for at vi ønsker å være en del av fellesskapet i FITA og ikke være ”kjerringa mot strømmen” som lager sine egne regler.

 

Lykke til alle sammen!

Vigdis