Først og fremst bueskyttervenner; TAKK for et vel gjennomført Ting!

Som alle sikkert er klar over, så ble Tinget ”endelig” gjennomført etter at vi for første gang i historien måtte utsette Tinget på grunn av askeskyen i våres, for å sikre at hele Norge skulle kunne være representert.

Tinget er det viktigste forum vi har, for her legges planer for neste periode, og det er jo det som styret skal styre etter.

Det var mange fine diskusjoner om mange temaer denne gangen, men etter min mening så var det tilslutningen Tinget gjorde til ansettelse av en ”aktivitetskoordinator i prosjekt” som var den viktigste saken denne gangen.

Dette er en stilling som primært skal kanaliseres direkte mot klubb-, krets- og regionsplanet. Målsettingen er å komme tettere inn på klubbene og hjelpe dem med ”klubbutvikling”.

Styret og også Tinget har stor tro på at vi gjennom en ”dugnadsånd” nå kan stimulere til å få flere klubber, øke aktivitetsnivået både i klubbene og gjennom stevnedeltagelse, hjelpe idealistene i sitt arbeid med å starte og utvikle klubbarbeidet og ikke minst forbedre kommunikasjonen mellom forbund, krets/region og klubbene..

Handlingsplanen, som er på side 61 og 62 i Tingpapirene, og som legges ut på vår nettside, håper jeg klubbene nå tar frem og diskuterer på sine respektive styremøter og klubbkvelder. Når Tinget godkjenner en handlingsplan, så må vi huske at det også forplikter klubbene.

Så en stor henstilling til de klubber som ikke hadde anledning til å være på Tinget denne gangen, ta frem handlingsplanen, den gjelder dere også...

Når dette leses, så er innendørssesongen i full gang og jeg ønsker dere alle god fremgang både sportslig og administrativt.

Jan Roger