Siden vår kjære president Vigdis er sykmeldt for en periode, så deler vi på ”å ha ordet”.

Først og fremst vil jeg komme med en stor gratulasjon til Runa Grydeland og Morten Bøe med meget god skyting i face2face i Amsterdam (Nederland) -  se egen artikkel i bladet.

Første styremøte etter Tinget ble gjennomført 27-28 november, og i tradisjonell stil så ble de forskjellige arbeidsoppgaver fordelt blant styrets medlemmer. Nytt av året er at hver ansvarshavende får med seg en medansvarlig, slik at vi kan skape gode team innen hvert enkelt område.

Jeg anbefaler at den enkelte av dere  leser referatene fra styremøtene som ligger under publikasjoner på nettsiden vår, slik at man kan holde seg orientert om hva som skjer…

Jeg vil uansett nevne at vi har opprettet to ”prosjekter” i tråd med Tingets mandat, og det er  ”ansettelse av koordinator i aktivitets-utviklingsprosjektet”, og ”oppgradering av våre representasjonsklær”. Dette er to prosjekter som har fått en stram tidsplan med et mål om å bli realisert i løpet av første halvår 2011.

Vi har også fått to nye medlemmer av Sportsutvalget i tillegg til ”presidentskapet”; og det er Marianne Tøsdal og Valter Kristiansen.

Når dette leses så er julehøytiden over oss og jeg vil på vegne av hele forbudsstyret takke for i år og ønske dere alle en riktig

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR