Bredde kontra toppidrett

Jeg har fått et par spørsmål om forbundet prioriterer bredde foran toppidrett.  Svaret på spørsmålet er da selvfølgelig at det ene ikke utelukker det andre. Bakgrunnen for spørsmålet er at vi er i ferd med å ansette en aktivitetskoordinator som skal benytte det meste av stillingen til å bistå klubber/kretser. Dette er overhode ikke et soloutspill fra NBFs styre, men faktisk noe som Tinget stilte seg nærmest enstemmig bak (jeg oppfordrer de som ikke var til stede på Tinget, til å lese referatet. Det kan gi dere nyttig informasjon også om andre forhold).  Stillingen som aktivitetskoordinator er i første omgang en prosjektstilling for 2 år. Dersom dette er vellykket, vil vi vurdere en forlengelse. Som sagt vil førsteprioritet for den nyansatte være å bistå klubber/kretser, men ca 20 % av stillingen skal benyttes til å bistå de som har ansvaret for utviklingsgrupper og knytte oss nærmere til Olympiatoppen. Her vil vedkommende blant annet delta i planlegging av samlinger og kontakt med ressurspersoner som vi ønsker å benytte.

Dersom vi bare satser på toppidretten, vil det gå ut over bredden og konsekvensen vil være at vi vil ha enda færre skyttere som satser mot toppen. Det er etter min mening helt nødvendig å avsette ressurser for å bistå klubbene slik at vi får en bedre rekruttering enn det vi har sett de siste årene. Som jeg skrev i forrige nummer har vi hatt en betydelig nedgang i ungdomsaktivitet, det bekymrer meg.

Jeg håper derfor at klubbene allerede nå tenker gjennom hva de ønsker å benytte den nye ressursen til og tar imot vedkommende med åpent sinn. Uten et åpent sinn fra klubbenes side vil det bli en veldig trå jobb for den nyansatte.

Til slutt vil jeg ønske våre deltagere i EM Innendørs lykke til. Vi krysser fingrene og håper på flotte plasseringer som ikke bare vil være motiverende for de aktuelle skyttere, men også for deres konkurrenter på hjemmeplan.

Vigdis