FITAs regler påvirker våre runder.

De siste årene har FITA foretatt store endringer i runder som skal skytes for compound. Så fort og så mange endringer er foretatt, at folk snart ikke vet hva de skal skyte.  Dette påvirker også skyttere som ”bare skyter” stevner i Norge. Vi har blant annet en lovparagraf som i utgangspunktet indikerer at vi så langt som mulig skal knytte oss opp mot FITA’s regler, og det medfører bl.a. at vi skyter de samme rundene på våre mesterskap som de runder som benyttes internasjonalt.

Det vil si at i årets skive NM skal recurveskytterne stort sett skyte som i tidligere mesterskap, men med sett-poeng i matchene sine, slik vi nå gjorde under NM innendørs i Bodø.

I Compound, der i mot, der skal seniorer, 50 +, juniorer og kadetter skyte innledede runde på 50 meter.  Deretter skytes matcher som avgjøres på skutte poeng (IKKE sett-poeng).

Compound rekrutt skal skyte innledende på 40 meter. Deretter matcher som øvrige compoundskyttere.

Forvirrende? Ja, men dette er et av resultatene av at vi ønsker til en hver tid å ligge så nær det internasjonale regelverket som mulig. Dessverre har det vært mye fram og tilbake de siste 2 årene, men det er likevel viktig at vi holder oss lojale til det internasjonale regelverk – også av hensyn til våre representasjonsskyttere.

 

Vigdis