Helgen 21. og 22. mai ble det avholdt krets- og regionsledermøte på lørdag, og styremøte på søndag.

Undertegnede var møteleder på lørdag og innledet møte med å informere forsamlingen om at vår kjære president Vigdis dessverre måtte trekke seg fra sine verv, siden hennes sykdom har forverret seg og at hun måtte prioritere familien i tiden fremover.  Vi føler alle med Vigdis og hennes familie i denne situasjonen.

 

På søndag var det som sagt styremøte og omorganisering av styret var første post på agendaen, og vi foretok nødvendige justeringer som blir gjeldende frem til tinget i 2012.

Undertegnede ble da valgt som konstituerende president, mens Sigmund Lindberget ble valgt inn som konstituerende visepresident og herigjennom trer inn i sportsutvalget.

Eva Therese Width rykket opp fra sin posisjon som varamann og ble da styremedlem.

Dette er jo de formelle forandringene i NBF’s styre, men jeg vil benytte anledningen til å si at vi vil savne Vigdis som leder av styret, da hun innehar den kombinasjonen av godt lederskap, stor kompetanse innen de fleste områder og visjoner i forhold til hvordan vi ønsker å utvikle idretten vår fremover.

Jeg vil etter beste evne forsøke å lede styret med samme entusiasme og visjoner.

Det blir spennende å følge utviklingen i norsk bueskyting på klubbplan, nå som vår aktivitetskoordinator Sverre har begynt hos oss i 50 % stilling frem til august, og da vil gå over i 100 % stilling.

Vi er også inne i en viktig sportslig periode og jeg vil benytte anledningen til å ønske alle våre representasjonsskyttere lykke til i de forskjellige mesterskapene.

 

Med sportslig hilsen

Jan R. Skyttesæter

Konstituerende President