Det er med stor stolthet jeg registrerer at våre tillitsvalgte høster mange “godord” for sitt arbeid i forbindelse med internasjonale oppgaver i bueskyting. Det er også et sterkt ønske fra Norges Idrettsforbund at vi deltar på det internasjonale plan, slik at vi kan være med på å utvikle idretten vår på en positiv måte.

Dette har vi gode tradisjoner på, da vi gjennom mange år har hatt representanter i styret og komiteer både i EMAU (den Europeiske bueskytterunion) og World Archery Federation (WA) som er det nye navnet til FITA.

Først og fremst vil jeg gratulere Paul Paulsen for at han fikk gullplaketten under kongressen i Torino. Paul fikk tildelt gullplaketten for fremragende innsats for bueskytingen på internasjonalt nivå gjennom de siste 18 år.

Jeg vil også takke Paul for den innsatsen han har lagt ned for norsk bueskyting og håper vi fortsatt kan trekke veksler på hans kompetanse selv om han nå ikke lenger vil være like aktiv.

Så vil jeg gratulere Eva Thesen som nå ble valgt inn i styret til World Archery Federation, noe som gjør at vi fortsatt er med og kan påvirke de viktige beslutninger.
En stor hyllest også til vår kjære generalsekretær Morten Wilmann som ble gjenvalgt som leder av den internasjonale dommerkomiteen.

Sportslig sett er vi i en spennende tid og når dette skrives så er VM i Italia nettopp ferdig både ordinært og for para, og det er godt å registrere at vi nærmer oss topp plasseringer i internasjonale mesterskap.
En stor hyllest til Bård Nesteng som sikret Norge en kvoteplass til OL neste år med glimrende skyting og en vel fortjent 7 plass.
Morten Bøe fikk en 9 plass i Compound og Tom Vangen fikk en 8 plass i para VM.

I skrivende stund så er ungdomsgruppa i Kypros på EMAU’s junior cup og vi håper på gode prestasjoner og verdifull matching. På det nasjonale plan så er norgesmesterskapet i skive et av høydepunktene og jeg benytter anledningen til å ønske Sverresborg bueskyttere lykke til med mesterskapet og håper på gode resultater.

Med sportslig hilsen
Jan R Skyttesæter