Vi er nå fortsatt inne i konkurranseperioden for vår idrett, og jeg håper alle våre representasjonsskyttere får med seg verdifull erfaring som man kan legge inn i sin videre satsning.

Når jeg først er innom representasjon så er det veldig hyggelig å informere om at vi nå har besluttet nytt landslagsantrekk, og jeg håper alle brukere av dette antrekket vil bli fornøyd og stolte av å bære det. ( I praksis vil det si fra innendørssesongen). Det vil komme en egen artikkel som presenterer “pakken”.

Mange i bueskyttermiljøet har meninger om det meste… om det gjelder uttakskriterier, toppidrett, mengdeidrett, organisasjon eller andre relevante emner. Og ingen ting er bedre enn det.

Selv om det er relativt lenge til, så minner jeg om at Tinget vårt er neste år (14. og 15. april 2012) og siden Styret, Komiteer, Sportsutvalg, og UK gjør sitt beste for å styre bueskytter-Norge etter de vedtak som blir fattet, så er det i perioden fremover at dere alle kan påvirke deres klubb til å komme med forslag til endringer eller tiltak som dere mener er til det bedre for idretten vår.

Et lite hjertesukk er at dere alle påvirker deres egen klubb til å stille på Tinget, for er man ikke der hvor beslutningene fattes, så tas det jo heller ikke særlig hensyn til hva som måtte menes.

Styret i NBF er opptatt av å få vite hva dere legger mest vekt på, og vi er i ferd med å utarbeide en spørreundersøkelse som vil bli lagt ut på NBF’s hjemmeside så fort den er klar. Denne undersøkelsen kommer til å være anonym og vi håper flest mulig vil ta seg tid til å svare.

Benytter også anledningen til å ønske dere alle lykke til i Norgesmesterskapet i 3D jaktskyting lørdag den 24. september og Feltskyting 25. september, og ønsker også arrangøren, Ullensaker Bueskyttere, lykke til med arrangementet.

Jan Roger