Vi er nå nettopp ferdige med utendørssesongen og har også avviklet Norgesmesterskap i
Jakt og Felt som ble gjennomført på en glimrende måte av Ullensaker Bueskytterklubb. Det er også hyggelig å registrere at det var så mange deltakere i begge mesterskapene, og jeg vil benytte anledningen til å gratulere alle medaljevinnerne.

Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere Tom Vangen som sikret bueskyting en kvoteplass i Paralympics neste år.  Når det gjelder det ordinære OL så har vi som tidligere nevnt, vunnet en kvoteplass gjennom Bård Nesteng, og vi har fortsatt muligheten til å kvalifisere et lag (Ogden juni 2012).

En stor gratulasjon til våre eliteskyttere.

En stor gratulasjon også  til Vigdis Stigen Landskaug fra Ås bueskyttere som under NM i Jakt og felt ble tildelt Norges Bueskytterforbunds høyeste utmerkelse “hederstegn i gull”, for hennes store innsats for bueskytingen gjennom en årrekke.

I det idrettspolitiske liv ser man jo fra avisoppslag at det kan bli et ekstraordinært ting neste år for å avklare viktige saker. For Norges Bueskytterforbund så er det spesielt to  viktige saker, og det er om vi skal gå inn for å støtte en ny OL søknad i 2022, samt hvordan tingsammen-setningen mellom de forskjellige særforbund og idrettskretser skal være.

Vi (NBF) er jo med i SFF (Særforbundenes Fellesorganisasjon) som pr nå representerer 47 av 54 særforbund, og vi vil sammen med dem avklare hvilke konsekvenser dette vil ha for oss og kanskje avklare en del forhold frem til Tinget i april.

Neste år har vi vårt forbundsting og innbydelse er allerede sendt ut, men jeg henstiller igjen til alle medlemmer om å diskutere  innen sin klubb og krets hvordan  vi kan få flere medlemmer, og ikke minst aktive medlemmer som deltar på stevner.

I disse dager så legges det ut et spørreskjema på nettet for å kartlegge medlemmenes holdninger til en del spørsmål, og kanskje dette kan være et middel til å ha gode diskusjoner internt i den enkelte klubb eller krets.

Jeg henstiller til dere alle å svare på spørreskjemaet (på nettet) slik at vi kan få best mulig kjennskap til medlemmenes syn på forskjellige saksområder, som grunnlag for våre prioriteringer i tiden fremover.

Ønsker dere alle en fin innendørssesong..

Jan Roger