Nå er innendørssesongen i gang, og erfaring viser at dette er perioden på året hvor flest skyttere er med og konkurrerer, og vi har stor tro på et høyt aktivitetsnivå denne sesongen.

Våre eliteskyttere er nok fokusert på å prestere best mulig for å kvalifisere seg til det vinterens store mål – VM Innendørs i Las Vegas.

Som man ser av informasjon fra UK, så er det satt opp bestemte stevner for å sikre at flest mulig skyttere får muligheten til å kvalifisere seg – på forholdsvis lik linje.

En av utfordringene vi har, er at mesterskap går tidligere og tidligere på året, slik at man må foreta et uttak før sesongen vår er helt i gang. Det gjelder både ute og inne. En annen utfordring er at budsjettene for 2012 ikke er klare enda, og det er jo dette som gir rammene for hvor mange skyttere som bueskytter-Norge har råd til eller prioriterer i den enkelte gren og mesterskap.

Sportsutvalget er av den oppfatning at vi taper noe terreng internasjonalt, bortsett fra enkelte gode individuelle plasseringer, og det er en følge av at våre beste skyttere er for ujevne resultatmessig gjennom sesongen.

Sportsutvalget kommer til å legge frem for Styret en “ny” organisasjonsmodell for vår elitesatsning, som vi håper kan være med på å samle oss og utvikle oss videre.

Innen klubbutviklingen så har vår aktivitetskoordinator kommet godt i gang med å besøke klubber rundt om i det ganske land og de klubber og kretser som enda ikke har fått besøk, er nok på Sverre´s liste. Det er hyggelig å registrere de mange positive tilbakemeldinger som kommer fra klubber som har fått besøk, så det virker som den “storsatsning” vi har gjort gjennom ansettelse av en aktivitetskoordinator, er et skritt i riktig retning.

Til slutt vil jeg nok en gang henstille alle medlemmer og klubber/kretser til å diskutere saker og emner som kan bidra til å føre norsk bueskyting fremover, både sosialt og sportslig, slik at vi kan øke i antall medlemmer og aktivitet kommende år.

MEN et lite hjertesukk; Hvis man ikke får det ned på papiret og fremmer forslag på Tinget, så mister man muligheten til å påvirke den kursen vi skal ha de neste 4 år.

Ønsker alle en fin innendørssesong.

Jan Roger