srI siste presidenten har ordet nevnte Jan Roger prioriteringer i NBF's budsjett. Han sa: ".. de fleste mesterskap i de forskjellige grener går på sommerstid og forbundet har stort sett valgt å prioritere disse som våre hovedmål med tanke på antall representasjonsskyttere..."

NBF legger vekt på å bruke forbundets økonomiske muligheter til fremme av idretten. Til tross for dette skulle vi ønske at vi hadde hatt penger til mer både innen bredde- og toppidrett.

Hvor ligger løsningene? Internt eller eksternt?

Før jeg kommer med mine svar på spørsmålene foran er det viktig å minne om at det ofte er flere svar på denne type spørsmål.

SFF, Særforbundenes Fellesorganisasjon, som NBF er en del av, holder på med en utredning av "Nye NOK", dvs. Nye norges olympiske komité. I 1996 ble Norges Olympiske Komité slått sammen med NIF.

Særforbundene er nå bekymret for toppidrettsutviklingen; særlig relatert til:

  • manglende formelt eierskap til toppidretten fra særforbundene og lavt styreengasjement
  • strammere rammer for særforbundenes toppidrettsarbeid kombinert med økende nivå og krav medfører farlig spissing, dvs. at man satser på for få utøvere
  • norsk internasjonal (olympisk) innflytelse er svekket etter 1996

Det er behov for en nyorientering og en revitalisering av arbeidet med toppidrett.

I henhold til årsmøtet i SFF kan det bli aktuelt å sende en søknad til IOC. SFF's styre vil i medlemsmøte i mai orientere om status i utredningsarbeidet. I september vil man i møte med alle særforbundene stake ut veien for den videre behandlingen av saken.

Om dette er veien fram til mer penger for toppidretten vet vi enda ikke. Det vi vet, er at det er mye god helse ved å engasjere seg i idretten. Vi må gi flest mulig en sjanse til å nå sitt mål. Vi følger derfor arbeidet som pågår i SFF med stor interesse.

Når dette leses er det for mange av oss få dager igjen til avreise til NM på Lillestrøm. Jeg vil derfor ønske dere alle et godt mesterskap.

Steinar