jrs

Doping - eget valg, men påvirker mange!

Etter avsløringene i sykkelsporten denne høsten er det på sin plass å sette problemstillingen på agendaen i all idrett, også innen Norsk Bueskyting. Hvordan er det med våre verdivalg? Meget bra, håper jeg, men det er viktig at alle har en klar holdning til dette. Doping er som en kreftsvulsts i idretten, og får den først slått rot er det vanskelig å få friskmeldt idretten igjen.

Vi har alle et ansvar for å ta tak i problemstillingen, og det er viktig at vi har utøvere/ledere på alle nivåer innen vår organisasjon som tar klar avstand til bruk av ulovlige midler for å øke prestasjonsevnen. Nå er det kanskje noen som sier at dette ikke er noe problem i vår type idrett - vi har ikke brukt for EPO, anabole steroider etc. Nei, men bueskyttere kan dra nytte av andre typer forbudte midler , f.eks. betablokkere etc.  Å roe ned et galopperende hjerte i en finalematch, kan virke forlokkende. Men det blir en seier med kraftig bismak og konse-kvensene dersom det blir avdekket i en dopingkontroll, er meget store. Konsekvensene berører ikke bare utøveren som har jukset, men absolutt hele dennes nettverk: Familien, venner, trener, lagleder, klubb, forbund - og hele idretten. Relasjonene kan aldri bli de samme igjen. Familie og venner kan til en viss grad tilgi, men utøveren vil aldri bli fullt ut akseptert i sin idrett igjen. Se på reaksjonene mot den norske, dopingdømte kappgjengeren Tysse som fikk delta i OL. Han hadde det vel ikke så veldig koselig i OL-landsbyen. OL-deltakelsen kan også tolkes dit hen at medaljer og plasseringer teller mer en etikk og moral. En feilvurdering av Norges Idrettsforbund etter min mening, og det kan feilaktig ha redusert folks tillit til at vår øverste ledelse ønsker en ren idrett.
Vi har sett mediekjøret mot sykkelsporten, både nasjonalt og internasjonalt etter dopingavsløringene. Vi driver en liten idrett så i utgangspunktet ville nok ikke en avsløring innen bueskytingen gitt tilsvarende oppslag, men en del hadde det nok blitt - og det skal vi for all del unngå. Og det gjøres kun gjennom gode holdninger og verdivalg.

Det som jeg hittil har omtalt er bevisst juks. Jeg tror imidlertid at risikoen er større for at noen ved ubetenksomhet kan havne i uføret. Det er mange som er avhengig av medisiner i hver-dagen og da er det spesielt viktig å sjekke om disse står på dopinglisten. Gjør de det, må man undersøke om andre tillatte preparater kan benyttes, eller om det kan gis dispensasjon etc.  Vær oppmerkesom på at reseptfrie medikamenter også kan stå på dopinglisten. Typisk eksempel her er en del forskjellige nesesprayer. Forkjølet og tett nese har jo alle innimellom, så vær forsiktig med hva du velger for å lindre plagene. Siste advarsel i dag gjelder alkohol. Bueskyting har faktisk en lavere grense enn det som gjelder for bilkjøring, og snart vil testing på bueskytterbanen være en realitet. Noe å tenke på kvelden før et stevne?

Husk du bestemmer til enhver tid selv hvem du vil være, og hvilke holdninger du har.