Fra tid til annen så får vi høre kritiske røster gi uttrykk for det ene eller det andre som dette ”forbundet” har gjort eller ikke gjort. Du burde høre på det som blir sagt, fordi det er DU som er ”forbundet”. DU og JEG og alle de andre er ”forbundet”. En helt annen ting er de som leder og administrerer ”forbundet”. Det er gjerne Forbundsstyret, Sportsutvalg, Komiteene og Generalsekretæren. Arbeidsbyrdene er forsøkt delt på mange hender - det er bare Generalsekretæren som er ansatt med lønn...

Vi som er valgt til å lede ”forbundet” har ofte holdt på med dette i noen år og er kjent med systemets krinkelkroker. Med det mener jeg hvordan ting fungerer i praksis. Og det er slettes ikke slik 'som det har blitt av seg selv over tid'. For det er jammen ikke mye som er statisk i ”forbundet”, her er det stadige forandringer. Men forandringene er ikke alltid verken skapt eller ønsket av oss som sitter i ledelsen - den blir i stor grad styrt av de som leder oss. Les: NIF/NOK og Kulturdepartementet.
Vi er i den situasjonen at i praksis kommer alle våre midler fra Kulturdepartementet, og man skal ikke ha fulgt mye med i timen for å vite at departementet har spesielle ønsker med de midlene de deler ut - hvilket betyr at midlene skal brukes på forutbestemt måte.

De av dere som tror at vi kan fordele midlene som vi vil, tar således feil. Og i motsetning til hva dere ønsker - det blir ikke riktigere av at det gjentas.
De av dere som ønsker mer til sportslig, ikke bandlagt, aktivitet, må i så fall finne opp hjulet på nytt - det vi har forsøkt, har slått feil.
Eksempelvis ville dere ikke ha forhøyet klubbavgift - det ble for dyrt for den enkelte. Dere ville heller ikke ha skytterlisens (som svenskene har stor glede av og som andre forbund betrakter som en selvfølge) - de ekstra 250 kr pr. år som vi foreslo, ville jo ruinere folk. Noen sier vi må finne en sponsor - vel, det å finne en sponsor som gir litt i kassen er i beste fall ikke lett. I motsetning til hva mange tror, så er vi bortimot uselgelige - selv firmaene som vanligvis tar seg betalt for å finne sponsorer til forbund og utøvere, har takker nei til oss. Vi er rett og slett ikke attraktive nok, eller sagt på en annen måte; DU og JEG har ikke gjort oss sportslig bemerket i en sådan grad at noen er villig til å betale for våre tjenester. Vi er IKKE alene i så måte, langt de fleste forbund sliter med det samme - det er kanskje derfor andre forbund har mye flere avgifter og lisenser enn vi har? Det er kanskje på tide å revurdere kostnadsnivået i norsk bueskyting? Tenk på det - det er TING til våren..

Vi sees på banen
Per-Erling Bolstad
President