Godt Nytt Bue-År!

Jeg håper alle er godt i gang ned det nye bue-året og ønsker dere mange nye poeng..

Det har vært mye snakk rundt dette med sponsor og ikke sponsor for NBF og vi har mange ganger nevnt at det er MYE lettere å skaffe seg lokale sponsorer for den enkelte utøver eller klubb enn det er å finne Riks-sponsorer for NBF. Dette gjelder fremdeles.

Allikevel har vi en liten nyhet som noen kanskje har fått med seg fra andre innlegg i Stikka. Jeg viser til det Eva Thesen har skrevet i denne sammenheng. Det er hun som leder sponsorarbeidet i NBF. (Se her, se her)

NBF er invitert til å delta i en ”sponsor-pool” som går under betegnelsen FFA (flerforbundsavtalen).

l praksis betyr dette at vi er med som et sponsorobjekt sammen med en del andre forbund.
Vi har på denne måten blitt mer interessant for sponsorer enn om vi stod alene med hatten i hånden, og vi har nå oppnådd å få en del tjenester og penger fra:

Sparebank1 Forsikring, Thon Hotels og Norsk Tipping.

Sparebank1 vi! komme med spesielle forsikringstilbud som de håper våre medlemmer vil finne interessante - det kommer mer info senere.

Thon Hotels vil tilby sportspriser på overnatting - se bl.a. vedr. NM innendørs.

Norsk Tipping betaler i hovedsak TV-produksjonen for sendingene på TV2 Zebra.

Avtalene ”krever” ingen egentlig motytelser i form av plikt til å kjøpe noe, men det sier seg selv at disse firmaene ikke betaler ut mye penger fordi de synes det er gøy. De ønsker sportslig oppmerksomhet og de ønsker å seige sine produkter Derfor en aldri så liten oppfordring:

Vær solidarisk, benytt våre sponsorers tilbud når dette er mulig...

Kjenn din besøkelsestid, og gjør ditt for at disse avtalene skal bh en suksess. På den måten vil vi kunne få mye tilbake - til felles beste.

Per-Erling Bolstad
President