Jeg var nylig på et 'NIF møte'. En av de tingene som ble diskutert der var fair play og mangelen på forståelse for dette hos enkelte utøvere - noe som dessverre ofte kommer frem i media. Det har til tider vært veldig synlig i fotball, men ingen idrett kan si seg fri fra dette. Vi har faktisk eksempler på dette også fra bueskyting. Derfor var det veldig hyggelig å se at på en arbeidsoppgave om holdninger til sporten som ungdommene i elitegruppen hadde besvart, så var fair play øverst på listen.

Jeg ønsker med dette å ta initiativ til en diskusjon rundt fair play. Dette kan selvfølgelig forstås ulikt av ulike personer og miljøer - for ikke å snakke om kulturer.

Forståelsen for fair play og sportsmanship bør vi ta opp til jevnlig revisjon både her og der for at det ikke skal forsvinne fra bevisstheten - gjerne i form av en "fair play-plakat" som henger i klubblokalet. Jeg skal se nærmere på det. ...

Min forståelse for fair play går på ærlighet og det kunne 'oppføre seg som folk'. Det er ikke fair play å gi klubbkamerater eller egne barn fordeler fremfor andre - og det er ikke fair play å dømme ut en pil som du innerst inne vet er god, på samme måte som det ikke er ok å få godkjent en pil som ikke er god. Dette kan skje ved at voksne skyter sammen med yngre eller uerfarne utøvere som ikke våger å protestere overfor en erfaren eller eldre skytter. Det er heller ikke fair play å ”fake” utstyrsproblem dersom du holder på å få dårlig tid - uansett hvem som måtte si annet. Det blir ikke riktigere fordi noen andre gjør det.
Det er usedvanlig dårlig fair play å mobbe andre skyttere, snakke skit om dem og utstyret deres eller til og med komme med ulike, tilsynelatende positive, bemerkninger på feil sted og tidspunkt.

En lett omskrivning av en kjent tekst kan være passende i så måte; Du skal behandle andre slik du vil at andre skal behandle deg!

Så, la oss ta en diskusjon i klubbene: Hva mener du med fair play og hva kan vi gjøre for å bevisstgjøre dette?

Vi sees på banen..
Per-Erling Bolstad
President

Lite Fair Play i Norrøn mytologi, der Balders blinde bror Hod ble narret til å skyte en pil mot Balder og Loke sto bak komplottet, og følger her gravferden sammen med en ulykkelig bror… Pilen var av misteltein, det eneste som kunne skade Balder. drepte ham.