Er det flere en meg som la merke til antall jenter i kadettklassene under NM innendørs i år? Jeg kan ikke huske sist vi hadde så mange unge jenter med i et NM (hvis det i det hele tatt har skjedd). Og enda mer gledelig - ikke bare var de mange - det var også mange meget bra resultater.

Antall gutter som deltar i kadettklassen har de siste årene vært høyt, og vi har blitt vant til at de er mange og at nivået er meget bra. Men dessverre legger vi også merke til at frafallet er stort når ungdommene går over i juniorklassen og senere til seniorklassen. Det er opp til klubbene, kretsene og forbundet å legge forholdene til rette slik at vi beholder flest mulig av disse unge.

Fra forbundets side har det de siste årene blitt kanalisert mye midler til ungdom, slik vil det også bli de neste årene. Dette er en linje vi både ønsker og faktisk blir "tvunget" til ved at en vesentlig del av de midler vi blir tildelt, er øremerket ungdom. Med ungdom menes ikke bare kadetter/juniorer, men også seniorskyttere tidlig i tjueårene. Hvert år er det mulig å søke om støtte til spesielle ungdomstiltak, og søknadene viser at det jobbes bra i enkelte klubber/kretser.

Det er imidlertid ønskelig at enda flere tiltak settes i gang - for å få nye ideer bør det etableres kontakt på tvers av kretsgrensene. Forbundets junioransvarlig, Tove Mette Michaelsen, kan også bistå med råd og vink. Bruk de ressurser som er tilgjengelig.

Jeg er også opptatt av at alle skytterne skal trives på banen og at alle får de poeng de har krav på, og at ingen får mer enn det de har rett til. Dessverre får jeg noen ganger melding om at det er noen som tar seg litt vel mye til rette, både på skytelinjen og i forbindelse med scoring. Dette er med på å ødelegge litt av konkurransegleden hos enkelte av de unge. Jeg vil derfor oppfordre alle junioransvarlige i klubbene til å gi sine skyttere nok kunnskap til at de føler trygghet i forskjellige situasjoner. På den måten vil de også kunne påpeke ting de ikke er enige i, eller som ikke er i henhold til regelverket. Dette vil bidra til å gjøre et godt skytemiljø enda bedre.

Når det gjelder ungdomsgruppene til NBF har jeg ikke gått inn på disse her, da det vil komme en orientering om disse i augustnummeret.

God sommer til dere alle!
Vigdis