Årets utesesong nærmere seg slutten og alle Norgesmesterskapene for 2008 er avviklet.

Tilbakemeldingene viser at det har vært 4 vellykkede arrangement. For å få et vellykket arrangement er man selvfølgelig avhengig av nok skyttere. Vi har hatt en økning i antall skyttere totalt, noe som lover godt for framtiden. En liten bekymring likevel når det gjelder juniorsiden...
Jeg ønsker herved å gratulere alle nye Norgesmestere og sender en stor takk til alle skytterne som gjennom sin deltakelse har vært med å skape en verdig ramme rundt våre mesterskap.
 
Det er likevel ikke skytterne jeg vil rette oppmerksomheten mot i denne runden, men alle de som jobber for å få mesterskapene avviklet på en god måte. Har dere tenkt over hvor mange som jobber for å få alle brikker på plass? Det gjelder selvfølelig arrangørklubbens styre som på vegne av klubben påtår seg et slikt ansvar, men også alle du andre som deltar gjennom små og store bidrag. Det være seg å bistå i forbindelse med avtale om leie hall/bane, innkjøp av nytt utstyr, snekring av stativ, innhenting av sponsormidler, transport av utstyr, rigging av banen, bistå under mesterskapet med skifting av skiver eventuelt matter etc. En annen viktig del av arrangementet er cateringen - her jobbes det stille i bakgrunnen med å planlegge mengder av forskjellig mat, forhandle med leverandører/sponsorer og ikke minst rigge salgsboder og sette opp vaktlister.

En stor takk til alle medlemmer i klubbene som har bidratt for å få vellykkete NM arrangement.
 
I tillegg har vi staben fra NBF, med Roar Jystad i spissen, som har bistått arrangørklubbene ved å ta imot påmeldinger, sette opp startlister og ha hovedansvaret for resultatprogrammet. Her er det også gjort en kjempejobb!
 
De siste jeg har lyst til å sende en takk til er alle de som har påtatt seg et ansvar som dommer i
forbindelse med NM. Ingen dommer, intet mesterskap. Som skytter skulle du kanskje sende
dommerne en positiv tanke i ny og ne, de gjør sitt beste for at DU skal få et rettferdig og godt
mesterskap!
 
Vigdis