KOMMUNIKASJON VS INFORMASJON

Ordet kommunikasjon er i ferd med å overta for det tidligere mye brukte ordet informasjon. Vi ser det mange steder i samfunnet, for eksempel har flere store bedrifter endret betegnelse fra informasjonsavdeling til kommunikasjonsavdeling, på enheten som står for kontakten med publikum. Dette signaliserer at man oppfordrer til dialog, og ikke bare ensrettet informasjon. Dette er et ønske som også Bueskytterforbundet deler.
Fra bueskytterforbundet går det ut mye informasjon til kretser og klubber, og slik må det være. Men vi bør alle legge oss i selen for å få til en positiv dialog der dette er hensiktsmessig. Dette gjelder alle nivåer i vår organisasjon.

Er det noe man brenner for, så bør det flagges på en positiv og konstruktiv måte. Er det noe man er misfornøyd med – så ta det opp. I noen saker trengs det bare litt mer informasjon for å forstå hvorfor et styre handler som det gjør, og kanskje man finner ut at det var jo ikke helt i tåkeheimen likevel. I noen prinsipielle saker kan det kanskje velges andre løsninger dersom alternativer blir luftet. Ingen bør være motstander av kritikk – bare den er konstruktiv.

Som mangeårig medlem av Sportsutvalget og nå i tillegg som president, opplever jeg stadig at folk går ved siden av meg og snakker høyt seg i mellom om hvor dårlig Sportsutvalget og/eller forbundsstyret håndterer forskjellige saker. Jeg setter pris på å få tilbakemeldinger, både ris og ros, og oppfordrer dere med dette til å ta direkte kontakt om dere har noe på hjertet. Det er selvfølgelig noen som gjør det allerede og det starter alltid en dialog som det vanligvis kommer noen positivt ut av. Enig blir vi ikke alltid, men vi får økt forståelse for hverandres synspunkter.

Min oppfordring til dere alle er: Ta vare på dine gode idéer og formidle dem gjerne videre!

Mvh Vigdis