Den 21. og 22. februar var det nordisk møte i København med deltakere fra Danmark, Sverige, Færøyene og Norge. Disse årlige møtene er en fin anledning til å diskutere bueskyting med våre naboland, og som vanlig ble det brukt mye tid på toppidrett og barne- og ungdomstiltak.

Når det gjelder juniorsiden ligger det en stor utfordring i å beholde juniorene ved overgangen til senior. Dette ser ut til å gjelde nærmest jorden rundt og FITA fremmer derfor et forslag til kongressen om endring i aldersgrensene for kadett og junior. Forslaget går ut på å øke alderen med henholdsvis ett og to år for kadett og junior, Det betyr at man er kadett ut det året man fyller 17 år og junior ut det året man fyller 20 år. Dersom dette forslaget går gjennom, bør vi også gjøre noe på norsk og nordisk plan. Personlig synes jeg det er et godt tiltak, men vi bør ikke uten videre bare flytte aldersgrensene. Vi må sannsynligvis også vurdere klasser og avstander slik at vi får bedre samsvar med det internasjonale regelverket. Nordisk ungdomsmesterskap vil i sommer gå etter de gamle reglene. Deretter vil vi se an beslutningen som tas i kongressen og foreta en justering av aldersgrensene i forbindelse med nordisk møte i 2010.

Når det gjelder toppidrett synes jeg det var meget interessant å høre hvordan Sverige og Danmark organiserer sin toppidrett og hvilke krav som settes til utøverne. Jeg har lyst til å lage et innlegg om dette ved en senere anledning. Men kort oppsummert kan man si at vi i utgangspunktet tenker ganske likt når det gjelder hva man anser er nødvendig for å nå internasjonalt toppnivå. Når det gjelder antall skudd, er det laveste definerte kravet at skytterne skal skyte over 20000 skudd i året. I Norge har vi sagt 450 skudd i uka. Den største forskjellen for eliteskyttere ligger på det økonomiske. I Sverige kreves det egenandeler på 50 % ved internasjonale mesterskap (unntatt klasser med støtte fra den Svenske Olympiske Komiteen) og de gir heller ingen økonomisk støtte for deltakelse i World Cup. Det betyr at svenske skyttere må bruke mye energi på å skaffe finansiering til internasjonal deltakelse og de må foreta knallharde prioriteringer. Vi får håpe at NBF også i årene framover vil ha en økonomi som tillater oss å sende de beste skytterne ut på matching uten å kreve egenandeler.

Vi ses på NM i Kristiansand!
Vigdis