DOPINGLISTA - BETABLOKKERE ETC

I forrige nummer av Buestikka sto det en kort informasjon om at det nå kanskje var en oppmykning på gang når det gjelder bruk av betablokkere i forbindelse med bueskytterkonkurranser. Bueskytterforbundet har mottatt en henvendelse fra Antidoping Norge, hvor vi blir bedt om å gi vårt syn på hvordan vårt forbund kan håndtere en oppmykning på dette området, med vekt på mulig differensiering på nivå. La meg si det med en gang; dette er ingen lett sak å ta en avgjørelse på. Det bar også diskusjonen i Forbundsstyret preg av. Vår holdning er et absolutt nei til prestasjonsfremmende midler, samtidig som vi ønsker et inkluderende fellesskap som også tar hensyn til mennesker med forskjellige sykdommer. Det sier seg selv at her er det en vanskelig balansegang. Antidoping Norge har til nå ikke gitt medisinsk fritak til å benytte betablokkere i konkurranser, når det gjelder vår idrett og enkelte andre idretter. Et av kriteriene for å få medisinsk fritak er at legemiddeler brukt i medisinsk behandling ikke gi prestasjonsforbedringer utover normaltilstand. Betablokkere kan redusere symptomer på nervøsitet som skjelvinger og høy puls. Dette vil normalt sett gi en fordel i vår idrett, særlig i forbindelse med matchskyting hvor pulsen gjerne stiger noen hakk. Vurderingen om betablokkere kan gi en marginal prestasjonsforbedring ut over normaltilstand er derfor vanskelig.
Flertallet i Forbundsstyret falt likevel ned på å gi et positivt svar på høringen, dvs vi anbefaler en viss oppmykning. Vi ønsker imidlertid å kunne foreta begrensninger ved et eventuelt fritak med hensyn til blant annet deltakelse i NM, og sannsynligvis også norske rekorder. Det betyr at til tross for et medisinsk fritak kan en skytter som benytter betablokkere ikke delta i NM. Foreløpig er dette bare påhøringsstadiet, og hva det endelige resultatet blir, vil vi ikke vite på en stund enda. Det er også viktig å merke seg at et medisinsk fritak kun vil gjelde nasjonale forhold og en skytter som går på betablokkere kan aldri representere Norge internasjonalt.

Uansett vil dette absolutt ikke bety at det kan bli fritt fram for bruk av betablokkere ved vanlige nasjonale bueskytterkonkurranser. Dersom Antidoping Norge åpner for bruk av betablokkere i konkurranser, må det alltid søkes om fritak på medisinsk grunnlag. Dette er en omstendelig prosess hvor det må dokumenteres at utøveren vil få betydelige helseplager uten bruk av dette legemiddelet og at andre tillatte medikamenter ikke kan benyttes.

Så til et område som berører flere: Det er en del usikkerhet ute blant skytterne når det gjelder medikamentbruk. Derfor benytter jeg anledningen til å komme med noen opplysninger.

Dersom du har behov for å ta medisiner anbefaler vi at du sjekker dopinglisten, dette gjelder også om du får foreskrevet medikamenter av lege. Husk å sjekke også etter virkestoffene.
Det er ditt ansvar at du ikke får i deg forbudte stoffer. Det kan hende du får deg en overraskelse. Det er noen som tror at alle reseptfrie midler er tillatt – det er IKKE tilfelle. Dette gjelder ikke bare medisiner men også i aller høyeste grad kosttilskudd. Dersom du finner ”dine” medisiner på dopinglista, må du høre med legen om det er andre alternative medisiner som kan benyttes.
Sjekk dine medisiner i dag, bedre føre var enn etter snar.

God sommer

Vigdis