Kommunikasjon

Et av mine innlegg i 2008 hadde overskriften ”Kommunikasjon vs informasjon”, jeg inviterte der alle til å ha en åpen dialog med forbundsstyret og sportsutvalget. Responsen inn mot styret har vært forholdsvis beskjeden. Vi som sitter i styret ønsker å ha en positiv dialog med skyttere, klubber og kretser og er åpen for alle typer innspill. I så måte synes jeg kretsledermøtet i februar var meget nyttig og ga oss en del signaler.

Jeg hører fra tid til annen at det refereres til forslag som er kastet fram (for eksempel på forumet) og vil oppfordre dere til å ta dette skriftlig med styret. Har du en god ide, så ikke kast den bort med å la den bli hengende i luften. Ta deg heller tid til å tenke nøye gjennom forslaget og send en henvendelse til styret. Gi oss mest mulig detaljer slik at vi kan sette oss inn i hva som ønskes, først da har vi en mulighet til å vurdere om dette er noe som vi kan gjennomføre. Følgende punkter bør dere forsøke å besvare:

- hva; utdypende beskrivelse av forslaget

- hvordan; forslag til praktisk gjennomføring og stipulert ressursbruk

- hvorfor; forventet resultat/utvikling

- hvem; har noen sagt seg villig til å påta seg en slik oppgave? Eventuelt hvem som bør være ansvarlig.

Jeg har blant annet fått referert at det på forumet er kastet fram forslag om at vi bør innføre et slags ranking-system Dette høres jo interessant ut, men jeg har ikke tid eller anledning til å begynne å se på det. Er det noen som har tanker om hvordan dette kan fungere, bør vedkommende sette seg ned og besvare de fire punktene ovenfor.

Jeg gleder meg til å motta de første veloverveide og godt beskrevne forslagene!

God sommer, alle sammen!

Vigdis