Betraktninger rundt NM-arrangementene

Jeg tror vi alle deler et ønske om at vår idrett skal ha en profesjonell gjennomføring av våre norgesmesterskap, og det med stor deltakelse.

 

 

 

De hovedønskene som oftest trekkes fram er;

  • Rask avvikling av konkurransen, herunder effektiv replassering ifm matchskyting
  • God resultatservice
  • Veltilpasset baneutstyr etter skyterunde (skive, felt)
  • Profesjonelle dommere
  • God catering
  • Tilstrekkelig med oppvarmingsmatter (spesielt ved jakt/felt)

De fleste av disse ønskene deler vi alle sammen, og vi blir bedre for hvert år. De siste NM-arrangementene har jo vært glimrende. En velfungerende og tilstrekkelig stor stab fra arrangørklubbene og bistand fra NBFs stab har vært med på å høyne kvaliteten på våre mesterskap.

Utfordringen ligger å få høy kvalitet uten at det skal koste for mye, for vi ønsker jo samtidig at startavgiften skal holdes så lav som mulig. Størrelsen på startavgifter er blitt en gjenganger på forumet de siste årene. JA - det koster å delta, men det koster å arrangere også. Det koster å sende en stab fra NBF til arrangørstedet, det koster å hente inn dommere, matter skal avskrives og skiver og annet banemateriell anskaffes.

Alle NM-budsjett blir godkjent av NBFs administrasjon. Og la det være sagt med en gang; arrangørene budsjetterer ikke med et stort overskudd, det ville heller ikke NBF tillatt. Utgangspunktet for budsjettet er som regel et meget beskjedent overskudd, og litt bør arrangøren få for å ta på seg alt arbeidet. Noen meget få NM arrangører klarer å få et bra overskudd gjennom å skaffe sponsorer. Disse avtalene gjøres som regel etter at budsjettet er godkjent, og er arrangørens mulighet til å tjene penger. Det sier seg selv at en arrangør av jakt og felt mesterskapene har mindre mulighet her. Ikke mange er interessert i å sponse arrangementer som trekker forholdsvis få deltakere, og går inne i skogen uten publikum. NM i jakt og i felt er også dyrere å arrangere enn andre mesterskap fordi det er mange klasser med meget få deltakere, noe som bidrar til at andelen som premieres blir høyere. I tillegg må vi huske at det er to separate mesterskap selv om de går på samme helg, foruten at deltakelsen er langt mindre enn ved våre øvrige mesterskap (og dermed færre å fordele kostnadene på).

Tinget har gjentatte ganger sagt klart i fra at det ikke er ønskelig å innføre en minimumsgrense for antall deltakere for at en klasse skal opprettholdes i NM

Jeg tar ikke stilling til det her, men konstaterer at da må vi også være villige til å ta kostnadene gjennom startavgiften – ellers får vi ingen til å påta seg å arrangere NM.

Et annet spørsmål er om det er så dyrt sammenlignet med andre aktiviteter og tjenester.

Startavgiften til et NM er omtrent prisen på en kjøretime (jeg har barn som skal ta førerkort - puh) og for å gå på konsert må du ofte ut med mye mer for et par timers opplevelse.

Min oppfordring er derfor; Støtt opp om våre NM-arrangører! Skulle noen klare å få et bra overskudd – så unn dem det.

Lykke til alle sammen!

Vigdis