UNGDOMMEN SVIKTER …!

Ja, hva annet skal man tro når ikke mer enn ca. 30 ungdommer stiller opp i årets NM Skive – som også avholdes så sentralt som i Trondheim.

Hva er feil?   Vi ser en viss avskalling også i vår satsingsgruppe, tross rimelig god oppfølging og fine matchingstilbud som ikke bare er godt for skytingen, men også for den generelle opplevelsen ved å komme til fremmed land og kulturer.

Er det så enkelt som å si at ungdommen gidder ikke følge opp på områder som krever en innsats?  Er man så vant til å få ”alt i fanget” at gleden ved å oppnå noe er i ferd med å forsvinne?

Eller savnes det rett og slett en god, gammeldags oppfølging og tilrettelegging i klubbmiljøet?  Er drivkreftene i ferd med å ebbe ut?

Har man ikke et samlingspunkt og planer og ideer, forsvinner også den sosiale biten – og antakelig også ungdommen, som i dag har langt flere tilbud enn tidligere – og da tenker vi ikke bare på det rent idrettslige.

Som vanlig er det i klubbene man må ta i et tak – kanskje prøve å trekke inn tidligere skyttere og medlemmer som kanskje – ved en konkret forespørsel – kan tenke seg å yte en innsats sammen med de unge.

Den grunnleggende interessen for vår idrett ser vi fortsatt er tilstede, der man lanserer ”vårt” tilbud.  Mye nytt er på gang, men likevel…